ყველაფერი წვეთოვანი სარწყავი სისტემების შესახებ

flat drip tape

round drip tape

round drip tape

image36

wall thickness 6mic and 8 mic

20-25-30-40cm hole distance


round drip tape

round drip tape

round drip tape

image37

wall thickness from 0.9mm to 1,2 mm

20-25-32-40cm hole distance 

online drippers

round drip tape

polyethylene pipes

image38

usual and pressure compensated

1-2-4-8lt/hour

polyethylene pipes

polyethylene pipes

polyethylene pipes

image39

pe100 -pe80-pe32 pipes

6 60 20 atm pressure

16-20-25-32-40-50-63-75-90-110 mm

wgtechno factory tbilisi 

filters

polyethylene pipes

water pumps

image40

automatic - manual filters

water pumps

polyethylene pipes

water pumps

image41

all type of water pumps

Video

წვეთოვანი სარწყავი სისტემის ინსტალაცია

მექანიკური ფიტინგების მონტაჟი

wg techno

advert