ჩვენს შესახებ

შპს “წყლის და გაზის ტექნოლოგიები” საქართველოს ბაზარზე2010 წლიდან მოღვაწეობს. ჩვენი კომპანია თავის მომხმარებელს სთავაზობს სარწყავი სისტემების სრულ კომპლექტაციას, რომელიც გათვლილია საქართველოს აგრო მეურნეობაზე, ასევე ჩვენს მიერ წარმოებულ პოლიეთილენის მილებს, ინსფრასტრუქტურისა და გზის მშენებლობისათვის საჭირო ყველა ტექნოლოგიას, შვეიცარიის წარმოების სასუქებსა და სხვა მარავალ პროდუქციას... 

WG TECHNO-ს მეშვეობით, კავკასიის რეგიონს აქვს წვდომა ბოლო თაობის აგრო ტექნოლოგიებთან.